0 Flares 0 Flares ×

Poniżej przedstawiam Państwu komentarz dr Pawła Litwińskiego – kardiochirurga współpracującego z zaprzyjaźnioną nam Fundacją Ronalda McDonalda na temat przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Regularne przyjmowanie leków jest szczególnie ważne w chorobach przewlekłych takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, astma, cukrzyca czy  hipercholesterolemia. W niektórych sytuacjach, np. po angioplastyce i stentowaniu naczyń wieńcowych nieprzestrzeganie zaleceń lekarza może mieć poważne konsekwencje zdrowotne (m.in. zawał mięśnia sercowego), a nawet doprowadzić do śmierci. Statystycznie największe ryzyko zakrzepicy w implantowanym stencie mają pacjenci, którzy przestali regularnie przyjmować zalecane leki przeciwpłytkowe – w takiej sytuacji ryzyko jej wystąpienia jest szacowane na około 30%.

Jednym z poważniejszych zaniedbań pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest odstąpienie od leczenia. Często chorzy, którzy nie czują poprawy, przerywają terapię.  Według badań wciągu roku od diagnozy rzuca leczenie 20% pacjentów, po 9 latach – ponad 90%. W zależności od liczby tabletek, które pacjent musi przyjąć w ciągu jednego dnia, zmienia się jego chęć współpracy z lekarzem. Zaledwie 30% spośród pacjentów przyjmujących dziennie 8 tabletek przestrzega zaleceń lekarza. Tymczasem, aż 70% chorych  stosuje leki regularnie, zgodnie z zaleceniami, gdy terapia pozwala na przyjmowanie 1 tabletki dziennie.

Jak wynika z badań statystycznych przeprowadzonych  wśród pacjentów: prawie połowa osób przewlekle chorych samodzielnie odstępuje od zleconej terapii po upływie trzech miesięcy od wizyty u lekarza. Jedynie połowa z tych pacjentów przestrzega zaleceń lekarskich co do częstotliwości przyjmowania leku

Zdaniem lekarzy, pacjentów, którzy beztrosko odstawiają leki i lekceważą właściwą dietę, niezbędną szczególnie przy schorzeniach przewlekłych, w rzeczywistości jest nawet 95 % a nie 35% jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pentor na zlecenie Fundacji na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny. Wśród najczęstszych powodów pomijania kolejnych dawek farmaceutyków należy wymienić: zapominanie, wyjazdy, przespanie godziny przyjęcia pierwszej porcji leków, zaburzenia psychiczne, lęk przed wystąpieniem działań niepożądanych.

Dla wielu pacjentów pomocne w regularnym przyjmowaniu leków  są kasetki na tabletki, w których można przygotować  sobie przyjmowane preparaty na różny przedział czasowy. Innymi skutecznymi działaniami są  ustawienie alarmu w zegarku lub telefonie komórkowym, zastosowanie specjalnego urządzania przypominającego lub skorzystanie z bezpłatnych serwisów SMS. Do tego arsenału rozwiązań problemu nieregularnego przyjmowania leków możemy obecnie dołączyć niezwykle przejrzystą, przemyślaną i prostą w obsłudze aplikację na telefon komórkowy „Moje Leczenie”. Została ona stworzona specjalnie dla osób, chcących efektywnie dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich. Aplikacja ta nie tylko przypomina o konieczności zażycia leku o konkretnej porze ale umożliwia ocenę dyscypliny pacjenta z perspektywy czasu dając szansę lekarzowi na modyfikację leczenia farmakologicznego tak aby w możliwie najlepszy sposób dostosować ją do potrzeb i sposobu życia pacjenta i zwiększyć tym sposobem szansę na skuteczną terapię.