0 Flares 0 Flares ×

Przed rozpoczęciem prac nad aplikacją zadaliśmy sobie parę ważnych pytań – m.in. co jest kluczowe w poprawnym procesie terapeutycznym? Co jest ważne by odnieść sukces w terapii. Zaczęliśmy szukać w opracowaniach naukowych. W to co znaleźliśmy – nie mogliśmy uwierzyć. Okazuje się, iż prawidłowe przestrzeganie zaleceń w terapii lekami to dzisiaj bardzo poważny problem. Koszt bezpośrednich następstw nieprawidłowego przyjmowania leków w budżecie NFZ to nawet 6mld złotych (wg Pentor Research). 25 milionów Polaków choruje przewlekle – co oznacza codzienne przyjmowanie leków. Najczęstszą formą nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych jest nieświadome pomijanie pojedynczych dawek leku – po prostu zapominamy.

Postanowiliśmy zadbać o to. Zadbać o kontrolę i wsparcie nad przestrzeganiem zaleceń lekarza, terminowym i regularnym zażywaniu leków.