0 Flares 0 Flares ×

Podstawowymi lekami stosowanymi w astmie są glikokortykosteroidy wziewne, popularnie nazywane sterydami. Przedstawiamy 5 zasad dobrego leczenia tymi lekami na przykładzie budezonidu (np. Pulmicort, Miflonide), który może być zażywany przez różne grupy pacjentów.

1. Stosuj go regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza, dzięki temu zmniejszysz liczbę zaostrzeń astmy. Lek działa zwykle po 24-48 godzinach od przyjęcia. Budezonid osiąga swoją maksymalną skuteczność po 2-6 tygodniach.

2. Pamiętaj, aby po każdej inhalacji przepłukać jamę ustną i gardło wodą – w ten sposób usuniesz resztki leku z błony śluzowej i zmniejszysz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych: zakażeń grzybiczych, tzw. pleśniawek.

3. Poinformuj lekarza o innych stosowanych przez Ciebie farmaceutykach. Np. leki przeciwgrzybicze i pigułki antykoncepcyjne mogą zwiększać stężenie sterydu i tym samym podwyższać ryzyko działań niepożądanych.

4. Nie sięgaj po ten lek w napadzie astmy. Nie poczujesz natychmiastowej ulgi, ponieważ budezonid nie działa rozkurczowo na oskrzela, które są zwężone w trakcie zaostrzenia astmy. Celem jego stosowania jest zmniejszenie stanu zapalnego leżącego u podstaw choroby.

5. Nie zmieniaj sam dawki leku i nie przerywaj leczenia bez wiedzy lekarza. Po długoterminowej terapii zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, co jest bezpieczniejsze dla Twojego układu hormonalnego. Zapobiegniesz w ten sposób tzw. efektowi z odbicia, czyli nagłemu nawrotowi objawów choroby, nawet ze zwiększoną siłą.