Anemia czyli niedokrwistość to choroba, której cechą charakterystyczną są zaburzenia poziomu hemoglobiny i ilości czerwonych krwinek we krwi, obniżeniu ulega także wskaźnik zwany hematokrytem (stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi). Opierając się na nasileniu choroby i poziomie hemoglobiny anemię dzielimy na łagodną, umiarkowaną, ciężką i zagrażającą życiu. Najpopularniejsze objawy anemii to bladość skóry i spojówek oka, obniżona sprawność ruchowa, zadyszka po wysiłku, a także apatia, senność, płytki oddech, stany podgorączkowe, uczucie zimna, mroczki. Jeśli u chorego stwierdzona została anemia leczenie zależne jest od przyczyny choroby. W przypadku anemii z niedoboru żelaza należy uzupełnić jego poziom, ale i ustalić przyczynę utraty. Anemię plastyczną leczy się najczęściej poprzez przeszczep szpiku kostnego.