Depresja jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych. Jej objawy to nie tylko smutek i przygnębienie, ale przede wszystkim niemożność przeżywania radości, niska samoocena, brak energii utrzymujące się ponad 2 tygodnie. Około 17% populacji świata choruje w ciągu swojego życia na depresję. Niestety, u połowy chorych depresja nie zostaje zdiagnozowania. Tylko lekarz z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem jest w stanie rozpoznać depresję. Właściwe leczenie depresji jest nieodzowne, gdyż choroba ta jest ogromnym obciążeniem dla pacjenta, ogranicza jego zdolność do pracy i nauki, a czasem prowadzi do samobójstwa. Leczenie depresji polega na stosowaniu leków przeciwdepresyjnych i psychoterapii. Efekty działania leków widoczne są zazwyczaj po 2-4 tygodniach, jednak aby uzyskać całkowitą poprawę należy je przyjmować przynajmniej 3-6 miesięcy.